مهر می ورزیم                   پس هستیم
انجمن همیاران بیماران مبتلا به سرطان
.بیماری سرطان مداوایی پرهزینه و طولانی دارد، برای خانواده های کم بضاعت و مستمند طی کردن این راه طولانی مصیبتی است غیر قابل توصیف .وقتی پدری بیمار می شود دیگر نه تنها نان آور خانواده نیست بلکه باری است به دوش خانواده. وقتی مادری بیمار می شود فرزندان دلشوره و افسردگی را تجربه می کنند. وقتی فرزند خانواده مبتلا شود والدین عجز و بیماری را تجربه می کنند. دیدن این مشکلات ما را بر آن داشت که به نام انسانیت کاری بکنیم و فقط نظاره گر نباشیم
ادامه مطلب

کلیپ انجمن همیاران