روز جهانی سرطان

   
"سرطان تنها از آن دیگران نیست"

در سراسر جهان در جهت افزایش آگاهی های عمومی در مورد این بیماری برگزار شد.
اتحادیه بین الملی کنترل سرطان با ارائه راهکارهایی به مقابله با آن می پردازد:
- انتخاب زندگی سالم            - تشخیص زود هنگام
- درمان برای همگان            - کیفیت زندگی

4 فوریه
روزی برای همدردی           روزی برای همدلی


تاریخ خبر : 1393/11/15 تعداد دفعات بازدید : 2366  چاپ خبر

: نام

: پست الکترونیک  
: متن پیام

ثبت نظر
Thumbnail image for files/imagenews/20.jpg


نظرهای ثبت شده کاربران