بازگشت به صفحه سوالات  
 

       متن سوال :  
چگونه میتوانم مغزاستخوانم رادرمقابل پول کمی به بیمارنیازمنداهداکنم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
با سلام و احترام.
اگر متقاضی این مورد پیدا شد با شما تماس می گیریم.
تاریخ ثبت :  1396/05/06 اطلاعات تماس : 0903167186