بازگشت به صفحه سوالات  
 

       متن سوال :  
شما چگونه از افراد سرطانی بی بضاعت و آبرومند کمک می کنید؟ آیا باید این افراد عضو انجمن شوند؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: پاسخ
بله، برای استفاده از امکانات بیماران باید عضو انجمن شد.برای آشنایی بیشتر میتونید کلیپ تصویری صفحه اول رو ببینید و همچنین در بخش تماس با انجمن شماره تلفن و آدرس را دریافت و سپس اقدام کنید.
تاریخ ثبت :  1393/11/15 اطلاعات تماس :